Poznaj nas!

Wszystkie wielkie przedsięwzięcia, to efekt pracy niezwykle zaangażowanych i zdeterminowanych ludzi. To my nie śpimy po nocach i wypijamy morze kawy, abyś mógł cieszyć się ELEMENTS razem z nami!

Studenckie Koło Matematyków

Studenckie Koło Matematyków AGH powstało w kwietniu 2005 roku z inicjatywy grupy studentów drugiego roku matematyki stosowanej. Od tego czasu nieprzerwanie prowadzi swoją działalność. Aktywność organizacji studenckiej opiera się na wyróżnionych 3 sekcjach takich jak:
- sekcja olimpijska, gdzie zdobywają nagrody w konkursach na arenie międzynarodowej,
- sekcja referatów, gdzie członkowie Koła i dydaktycy Wydziału Matematyki Stosowanej AGH opowiadają o najnowszych odkryciach i badaniach rozpalających matematyków,
- sekcja spotkań dla I roku, w której pomagają studentom I roku przejść przez trud pierwszego roku.
Ponadto współpracują z innymi Kołami Naukowymi i biorą udział w przeróżnych konferencjach i festiwalach naukowych.

Fundacja Academica

Fundacja Studentów i Absolwentów AGH w Krakowie ACADEMICA jest unikalną, samowystarczalną instytucją mająca na celu wspieranie działalności studenckiej. Jej głównymi celami są wspomaganie i promocja inicjatyw naukowych, dbanie o kulturę fizyczną studentów i absolwentów AGH, inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie kultury studenckiej, a także wspomaganie potrzeb socjalno - bytowych oraz kulturalno- oświatowych. Na swoim koncie ma już ponad 3500 zorganizowanych wydarzeń kulturalnych. Zatrudnia obecnie około 500 osób, głównie studentów, zapewniając im nie tylko wygodną posadę, ale również możliwość ciągłego rozwoju.

Realizacja: Damian Bigos & Piotr Łukasiewicz