Studencka Konferencja

Studenckiego Koła Matematyków

Sprawimy, że odnajdziesz swój matematyczny element

Poszukajmy elementów razem,

czyli jak narodziła się idea

Jesteśmy grupą młodych matematyków, którym trudno przeżyć bez odpalenia RStudio raz dziennie lub policzenia dystrybuanty. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie chcieli dzielić się swoimi pasjami z resztą świata. Stąd właśnie swoje początki bierze ta Konferencja. Pragniemy sprowadzić wszystkich pasjonatów rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, machine learningu i analizy danych w jedno szczególne miejsce - na Akademię Górniczo-Hutniczą, aby wspólnie wymieniać się doświadczeniami, rozwijać networking, wysłuchać zaproszonych propagatorów nauki, wysłuchać referatów profesorów z całego świata oraz zanurzyć się w głębię referatów studenckich.

17 - 18 listopada

Dni

0

Godzin

0

Minut

0

Sekund

0

Święto Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Tegoroczna edycja Konferencji odbywa się w ramach o obchodów Święta Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego, o zbiór ściśle związanych ze sobą wydarzeń wydarzeń, którym przyświeca jeden wspólny cel, jakim jest upowszechnienie oraz popularyzacja potrzeby rozwoju nauk ścisłych i świadomości ich właściwego nauczania.

dni hoborskiego - obraz

Święto Nauk Ścisłych w AGH - Dni prof. Antoniego Hoborskiego

Dowiedz się więcej ->

Agenda 2023

Centrum Dydaktyki U2

Pierwszy dzień konferencji - 17.11.2023

 • Hour:
  15:00-15:30
  Przemówienie Inauguracyjne
 • Hour:
  15:30-16:20
  dr Krzysztof Kudryński-Wykład Inauguracyjny
  Od perceptronu do głębokiego uczenia na skalę przemysłową
 • Hour:
  16:20-16:40
  Łukasz Gorczyca
  Lot Lévy'ego, czyli jak poluje rekin i tuńczyk?
 • Hour:
  16:40-17:10
  Przerwa kawowa
 • Hour:
  17:10-17:55
  dr Andrzej Kałuża
  Aplikacja narzędzi Data Science w Transformacji Cyfrowej (od mnożenia macierzy do optymalizacji procesów produkcyjnych)
 • Hour:
  17:55-18:15
  Jakub Adamczyk
  Zastosowania grafowego uczenia maszynowego
 • Hour:
  18:15-19:00
  mgr Andrzej Brodzicki
  Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH - najważniejsze obszary działania; Machine Learning w medycynie - kluczowe wyzwania
 • Hour:
  19:00-19:20
  Piotr Łukasiewicz
  Dlaczego python bywa wolny i jak go przyspieszyć
 • Hour:
  19:20-19:40
  Jolanta Śliwa
  Wspomaganie projektowania gier pen & paper RPG z użyciem uczenia maszynowego.
 • Hour:
  19:40-20:00
  Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Drugi dzień konferencji - 18.11.2023

 • Hour:
  9:00-9:10
  Oficjalne rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
 • Hour:
  9:10-9:50
  dr Iris Ivy Gauran
  CV-based Predictive Performance Test for High-dimensional data
 • Hour:
  9:50-10:10
  Piotr Ludynia
  Biblioteka Effective Molecular Fingerprints (EMF) do języka Python
 • Hour:
  10:10-10:40
  Kinga Sałapa
  Statsytyczne wytyczne w badaniach klinicznych (ICH E9)
 • Hour:
  10:40-11:00
  Karolina Marek
  Regeneracyjny bootstrap blokowy dla łańcuchów Markowa.
 • Hour:
  11:00-11:30
  Przerwa kawowa
 • Hour:
  11:30-12:10
  prof. Carenzi Manuela
  Bayesian approach to infer the duration of antibody seropositivity and neutralizing responses to SARS-CoV-2
 • Hour:
  12:10-12:30
  Emilia Stefanowska
  Metamateriały i sztuczna inteligencja - generowanie struktur akustycznych 3D z wykorzystaniem sieci neuronowych
 • Hour:
  12:30-12:50
  Piotr Książek
  Prototypowa metoda uczenia głębokiego w ochronie zdrowia pszczoły miodnej
 • Hour:
  12:50-13:35
  dr Bogdan Ćmiel
  Funkcja kwantylowej zależności
 • Hour:
  13:35-15:00
  Przerwa obiadowa
 • Hour:
  15:00-15:15
  Kilka słów o WMSie i Kołach
 • Hour:
  15:15-16:00
  dr hab. Piotr Faliszewski
  Jak uczyć się prefencji wyborczych według modelu Mallowsa?
 • Hour:
  16:00-16:20
  Joanna Michalska
  SVM a rozpoznawanie propagandy.
 • Hour:
  16:20-17:05
  mgr Bartosz Majewski
  Czy biały szum rzeczywiście jest biały? O analizie sygnałów w dziedzinie częstotliwości
 • Hour:
  17:05-17:25
  Michał Siarka
  Porównanie algorytmów redukcji wymiarów: PCA i t-SNE
 • Hour:
  17:25-17:45
  Przerwa kawowa
 • Hour:
  17:45-18:05
  Alex Gibała
  Armata na wróbla - warsztaty z dziurawienia analizy danych
 • Hour:
  18:05-18:55
  prof. AGH dr hab. Paweł Przybyłowicz
  "SDG via SDE, czyli o stochastycznym zejściu podług gradientu z perspektywy stochastycznych równań różniczkowych
 • Hour:
  18:55-19:20
  Zakończenie drugiego dnia konferencji
 • Hour:
  21:00
  Wieczór integracyjny dla uczestników Konferencji

Tegoroczny Temat

Data Science

Statystyka, rachunek prawdopodobieństwa, machine learning, analiza danych.

Data Science jest dziedziną nauki, która pojawiła się stosunkowo niedawno, przyczynił się do tego szeroko pojęty rozwój technologiczny, zauważalny na każdym kroku. Z roku na rok Data Science zyskuje na popularności zarówno w kręgu akademickim, jak i biznesowym. Dyscyplina ta korzysta z narzędzi takich jak: rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, ekonometria oraz nauk im pokrewnych. Ponadto dzięki posiadaniu wiedzy oraz umiejętności programistycznych, algorytmicznych czy bardziej precyzyjniej - uczenia maszynowego, osoba zajmująca się nią może wyłuskać jak najwięcej informacji z ogromnej ilości zgromadzonych danych.

W XXI wieku dla niektórych informacja bywa bardziej cenna niż pieniądz. Stąd też nie bez kozery ów wiek nazywamy wiekiem informacji. Określenie to bierze się również z faktu, że w każdym aspekcie życia jesteśmy wręcz ”bombardowani” informacjami i ogromną ilością danych, z których sami część tworzymy i obrabiamy.

Badanie, tudzież zarządzanie nimi niesie za sobą wiele korzyści. Między innymi pozwalają na wcześniejsze wykrycie chorób na podstawie wyników badań, a także na weryfikację skuteczności leków. Data Science nie ogranicza się tylko do zagadnień związanych z medycyną, zahacza swoim obszarem o praktycznie każdą dyscyplinę, która zajmuje się zbieraniem danych.

Nieustanny rozwój tej dziedziny powoduje, że liczba metod, sposobów analizy danych wciąż rośnie i trudno za nią nadążyć. To jeden z wielu powodów, które popchnęły nas do kontynuacji zeszłorocznego tematu konferencji. Chcemy przede wszystkim przedstawić, chociaż skrawek tej wyjątkowej dziedziny oraz stworzyć szansę do wzajemnej inspiracji, zarówno na ścieżce naukowej jak i zawodowej, pogłębiania ciekawości i rozwoju swoich pasji w obszarze, w którym - jak sądzimy - wiele jeszcze można zbadać i eksplorować.

Zaproszeni goście

dr hab. Paweł Przybyłowicz

Dr hab. Paweł Przybyłowicz, prof. AGH, jest pracownikiem Wydziału Matematyki Stosowanej AGH. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na złożoności obliczeniowej równań różniczkowych stochastycznych i deterministycznych, symulacjach Monte Carlo z wykorzystaniem kart graficznych GPU oraz obliczeniach kwantowych. Bada również związki pomiędzy teorią procesów stochastycznych a uczeniem maszynowym oraz sieciami neuronowymi. W 2022 ukończył studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Jest laureatem dwóch nagród międzynarodowych za osiągnięcia naukowe: „Information-Based Complexity Young Researcher Award” (2012) oraz „Joseph Traub IBC Award” (2018). Był stypendystą DAAD (Niemcy) w roku 2013, odbył wizyty naukowe m.in. w Austrii i Kanadzie. Brał też/aktualnie bierze udział (jako wykonawca lub kierownik) w dziesięciu projektach badawczych (NCN, NCBiR). Jest autorem/ współautorem ponad 40 prac oraz publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest członkiem komitetów redakcyjnych czasopism matematycznych „Journal of Complexity” (wydawnictow Elsevier) oraz „Opuscula Mathematica” (AGH).

dr Bogdan Ćmiel

Bogdan Ćmiel uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w 2013 r. W 2014 r. odbył staż podoktorski w Instytucie Matematyki PAN. Obecnie jest adiunktem na AGH. Jego zainteresowania badawcze obejmują statystykę teoretyczną (głównie statystykę nieparametryczną), modelowanie statystyczne oraz statystykę stosowaną w medycynie i inżynierii.

mgr Bartosz Majewski

Bartosz Majewski ukończył studia drugiego stopnia na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH, gdzie obecnie kontynuuje swoją naukową drogę jako doktorant oraz jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Jego badania skupiają się na analizie procesów okresowo skorelowanych oraz ich uogólnień. W szczególności skupia się na rozwijaniu metod resamplingowych dla tychże procesów.
Miał przyjemność kilkukrotnie wizytować na prestiżowej uczelni King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) w Arabii Saudyjskiej. Podczas tych wizyt zdobył cenne doświadczenie w analizie sygnałów biomedycznych. Jego głównym zainteresowaniem naukowym jest analiza szeregów czasowych w dziedzinie częstotliwości, która pozwala odkrywać ukryte wzorce zawarte w danych.

dr Andrzej Kałuża

Matematyk, nauczyciel akademicki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, analityk danych w Reliability Solutions Sp. z o.o. Tytuł doktora uzyskał w 2021 roku w zakresie nauk matematycznych. Autor kilku publikacji naukowych poświęconych problem numerycznym. Prelegent na szeregu konferencji naukowych.
Od 10 lat bierze aktywny udział w realizacji projektów z zakresu: prognozowania szeregów czasowych i ich analizy, budowania gotowych rozwiązań, automatycznego treningu i retreningu modeli, w obszarach energetyki, produkcji, zapotrzebowania, sprzedaży; wykorzystania metod i modeli predykcyjnych dla przemysłu, farmacji, zakładów produkcyjnych i przetwórczych; analiz danych bazujących na narzędziach statystycznych (bayesowskich, rachunku prawdopodobieństwa, analizy stochastycznej, analizy niestacjonarnych szeregów czasowych), ML i Deep Learning,; badania możliwości łączenia różnych technik analizy danych (ML, DL, Procesów stochastycznych), ich przetwarzania, modelowania i wyciągania wniosków poprzez XAI.

prof. Manuela Royer-Carenzi

Manuela Royer-Carenzi jest profesorką nadzwyczajną od 2004 r. i członkinią laboratorium I2M na Uniwersytecie w Aix-Marseille od 2007 r.
Pracę nad wstecznymi stochastycznymi równaniami różniczkowymi rozpoczęła po uzyskaniu doktoratu na Uniwersytecie w Rennes we Francji (2003). Dzięki współpracy z biologami i aktuariuszami interesuje się statystyką stosowaną, mającą główne zastosowania w ekologii, epidemiologii i filogenezie.

prof. dr hab. inż. Piotr Faliszewski

Profesor Piotr Faliszewski jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Obronił doktorat na University of Rochester w USA, a jego badania dotyczącą algorytmicznej teorii wyboru społecznego, teorii złożoności obliczeniowej, oraz formalnych podstaw prowadzenia eksperymentów numerycznych.
Jest redaktorem czasopism Artificical Intelligence oraz Autonomous Agents and Multiagent Systems. Otrzymał nagrodę naukową tygodnika "Polityka" oraz nagrodę im. Wilhelma Bessel'a przyznaną przez Fundację im. Aleksandra Humboldt'a. Obecnie kieruje projektem PRAGMA finansowanym przez Europejską Radę do spraw Badań Naukowych (ERC). Jest autorem ponad 100 publikacji konferencyjnych oraz 50 prac w czasopismach.

dr Iris Ivy Gauran

Iris Ivy M. Gauran jest stażystką podoktorancką na King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) w grupie biostatystyki kierowanej przez prof. Hernando Ombao. Uzyskała doktorat ze statystyki na Uniwersytecie Maryland w hrabstwie Baltimore (UMBC) pod przewodnictwem dr Junyong Park i dr DoHwan Park.
Jej zainteresowania badawcze obejmują wnioskowanie wielowymiarowe, analizę danych bayesowskich, biostatystykę, testowanie wielu hipotez i metaanalizę.

dr Krzysztof Kudryński

Projektant rozwiązań inżynieryjnych dla sztucznej inteligencji, wizji komputerowej, pojazdów autonomicznych i robotyki. Trener głębokiego uczenia. W NVIDIA odpowiedzialny za integrację rozwiązań głębokiego uczenia na skalę przemysłową.

mgr Kinga Sałapa

Od 2017 roku jest związana z firmą farmaceutyczną AstraZeneca Pharma Poland, gdzie pracuje jako biostatystyk. Wspiera prowadzenie badań nad lekami biologicznym głównie w zakresie ciężkiej astmy, PoCHP oraz polipów w nosie.
Wcześniej prawie 10 lat pracowała jako biostatystyk w Zakładzie Bioinformatyki i Telemdycyny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, gdzie wspierała w analizach statystycznych badania z bardzo wielu dziedzin medycznych.
Jest aktywnym członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Biostatyski Klinicznej (ISCB) oraz przewodniczącą Polskiej Grupy Narodowej ISCB. Jest też aktywnym członkiem PSI (towarzystwo zrzeszające statystyków pracujących w przemyśle farmacetutycznym).

mgr inż. Andrzej Brodzicki

Członek nowo otwartego Centrum Doskonałości Sztucznej Inteligencji AGH, pod kierownictwem prof. Joanny Jaworek-Korjakowskiej. Autor 15 publikacji naukowych. Uczestnik projektów grantowych we współpracy z Manchester Metropolitan University i Uniwersytetem Stanforda. Realizuje badania w obszarze wykorzystania metod uczenia maszynowego do analizy obrazów medycznych, w szczególności zdjęć nowotworów skóry, płuc i wątroby, stopy cukrzycowej oraz zdjęć z mikroskopów fluorescencyjnych. Z zamiłowania nauczyciel akademicki na kierunkach Automatyka i Robotyka, Informatyka oraz Inżynieria Biomedyczna, na wydziale EAIIB.

Pytania i odpowiedzi

Postaramy się odpowiedzieć na najczęściej zdawane nam pytania i rozwiać Wasze watpliwości odnośnie eventu.

Notatnik w dłoń i zapiszcie co dla Was najważniejsze!

Czym jest Konferencja Elements i do kogo jest kierowana?

Konferencja „Elements” jest organizowana przez Studenckie Koło Matematyków Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie przy współpracy z fundacją ACADEMICA. Pomysł stworzenia konferencji zrodził się z potrzeby zorganizowania wydarzenia, które umożliwiłoby członkom Koła, studentom, doktorantom i pasjonatom szeroko rozumianej matematyki rozwijać swoje zainteresowania, pogłębiać wiedzę, nawiązywać nowe kontakty, przy jednoczesnym promowaniu Koła, Wydziału i Uczelni na arenie krajowej i międzynarodowej.

Czy wstęp jest darmowy?

Tak, żaden z uczestników nie ponosi opłaty wstępnej. Natomiast koszt dojazdu oraz noclegu będzie musiał pokryć na własną rękę.

Z czego dokładnie składa się Konferencja?

Jest to Konferencja opierająca się głównie na referatach studenckich, ale nie zabraknie również wykładów wygłoszonych przez zaproszonych profesorów, przemówień gości ze świata nauki.

Czy każdy może być uczestnikiem Konferencji?

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i doktorantów zainteresowanych tematyką Data Science. W zgłoszeniach jako pierwsi będą brani pod uwagę studenci kierunków ścisłych, matematyka stosowana, ekonometria, statystyka, data science i im pokrewnych.

Skąd pomysł na nazwę Konferencji?

Nazwa Konferencji powstała przez inspirację dziełem, które przyczyniło się do znacznego rozwoju matematyki – „Elementów” Euklidesa. Chcemy, aby każda odsłona konferencji była unikalna i skupiała się na jednym, różnym od pozostałych edycji, konkretnym obszarze matematyki lub jej zastosowań. W ten sposób każda edycja będzie jednym kafelkiem, które zebrane w całość, utworzą całość (a może nawet coś nieskończonego?).

Czy mogę uczestniczyć tylko w jednym dniu Konferencji?

W tym roku Konferencja będzie dwudniowa (piątek 17 i sobota 18 listopada). Jeśli masz możliwość uczestniczenia tylko w jednym dniu, nic nie stoi na przeszkodzie, jednak miej na uwadze, że ominie Cię mnóstwo intrygujących referatów.

W jakim języku odbędzie się Konferencja?

Konferencja odbędzie się głównie w języku polskim, jednak część zaproszonych gości z zagranicy wygłosi swoje przemówienia w języku angielskim.

Jak dotrzeć na miejsce Konferencji?

Wydarzenie odbędzie się na terenie AGH w Sali Konferencyjnej w budynku U2 przy ul. Władysława Reymonta 7. Z łatwością możecie się tam dostać jadąc np. pociągiem/autobusem do Kraków Główny, a następnie korzystając z komunikacji miejskiej autobusem nr: 179, 192, 501, 511 lub 304. Następnie kilkaset metrów spacerkiem pod gmach budynku U2 i voilà jesteście na miejscu!

Czy zapewniony będzie nocleg dla uczestników spoza Krakowa?

Niestety, nie zajmujemy się noclegami. Możemy jednak polecić zaprzyjaźniony akademik - Babilon, gdzie powinno znaleźć się miejsce dla każdego. Pamiętajcie jednak, aby miejsce zabookować sobie odpowiednio wcześniej. Uczestnik po przyjeździe dokonuje wpłaty na portierni (możliwa płatność kartą) i już!

Nagrody

Zapisz się jako referujący, wygłoś referat i zgarnij fajne nagrody!

Konkurs, który odbędzie się w ramach naszej konferencji, nie tylko stanowi doskonałą okazję dla studentów i doktorantów do zaprezentowania się przed szeroką publicznością oraz przetestowania swoich umiejętności mówcy, ale również oferuje atrakcyjne nagrody dla każdego referującego (a uwierzcie, że jest o co powalczyć).

Studencie, Doktorancie - nie wahaj się i zapisz się już teraz, a na pewno nie pożałujesz!

W tym roku nagrody ufundował sponsor - firma AIGORITHMICS

czytaj więcej

AIGORITHMICS

Siłą AIGORITHMICS jest zgrany zespół ludzi o ogromnej wiedzy, umiejętnościach, talentach i doświadczeniu, których łączy wspólna pasja do nauki, technologii i analizy danych. W Aigorithmics doskonale rozumieją, że obecnie dane są najcenniejszym aktywem każdej firmy.

Celem zespołu jest skuteczna pomoc Klientom w transformacji zazwyczaj nieustrukturyzowanych zbiorów danych w realną wartość biznesową. Podczas ścisłej współpracy z klientem starają się zdefiniować odpowiednie wskaźniki, aby najlepiej odzwierciedliły tę wartość. Od 2019 roku projektują i tworzą “szyte na miarę” rozwiązania wykorzystujące technologie sztucznej inteligencji. Ogromne doświadczenie i unikalne kompetencje współzałożycieli oraz zespołu Aigorithmics dają im możliwość swobodnego poruszania się w interdyscyplinarnych gremiach. Realizowali projekty zarówno dla dużych, międzynarodowych firm, jak i mniejszych przedsiębiorstw w wielu branżach.

Regulamin

Regulamin
Realizacja: Damian Bigos & Piotr Łukasiewicz